Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Vítáme Vás na Bazar.24books.cz, kde inzerujete ZDARMA a BEZ REGISTRACE.
Poslední inzeráty

Všeobecné podmínky

Provozovatelem tohoto webu je společnost NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice, IČ:27509974, DIČ: CZ27509974. Web funguje jako potkávací místo pro nabídku a poptávku cizojazyčných knih, slovníků a jazykových a ostatních učebnic.

Subjekt zadávající poptávku nesmí být podnikatelem, ale pouze soukromou nepodnikající osobou, která má zájem nabídnout k prodeji publikaci, kterou má ve svém vlastnictví. Nabízející subjekt je povinen na sebe uvést přinejmenším následující informace – kontakt – a to přinejmenším mail /lépe včetně telefonu/, popis publikace, její stav opotřebení a cenu.

Zveřejnění nabídky v souladu s těmito podmínkami je ZDARMA. Nabízející souhlasí s tím, že jím uvedená e-mailová adresa bude využita k občasným marketingovým sdělením projektu 24books.cz
Poptávající subjekt má právo kontaktovat nabízejícího prostřednictvím jím uvedených kontaktů a sjednat si veškeré podmínky transakce – platební, cenové, dodací, balicí atd.

Provozovatel webu nijak nezodpovídá za splnění podmínek, které si nabízející s poptávajícím vzájemně dojednají.

Provozovatel webu má právo smazat jakékoli dobrým mravům odporující sdělení případně sdělení obsahující rasovou, náboženskou nebo sexistickou tématiku.

Provozovatel webu je oprávněn smazat sdělení, které vykazuje znaky podnikání. Web je potkávacím místem nepodnikajících osob s použitou cizojazyčnou literaturou včetně slovníků.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2016

NOVATIS s.r.o.